VERGİ DANIŞMANLIĞI

29/04/2019

Vergi mevzuatı dünyada da, ülkemizde  de sık sık değişmektedir.Ayrıca, Vergi mevzuatının çok çeşitli ve kapsamlı olması ayrıca,  yoruma açık düzenlemeler içermesi yapılan değişikliklere uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara neden olmaktadır.

Bazen de muafiyet ve istisna gibi vergi avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

 

Bu nedenle, mükellefler için vergisel riskleri azaltma ve avantajları yakalama fırsatları, doğru ve zamanında alınacak danışmanlık hizmeti ile mümkündür.  Deneyimli ve geniş kadromuzla,sizlere profesyonel çözümler yaratmak için desteğe hazırız.

 

Şirketimiz tarafından aşağıdaki alanlarda Vergi Danışmanlığı hizmetleriverilmektedir.

 

 • Yatırım teşvikleri,
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
 • İnşaat Muhasebesi ve inşaat sektörü vergi uygulamaları konusunda danışmanlık
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
 • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi, Vergi stopajı,
 • Uluslararası vergi anlaşmaları,
 • Özelve spesifikkonularda danışmanlık,
 • Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.
 • İhracat, ithalat işlemlerine ilişkin vergi uygulamaları,
 • İmalat işletmeleri için vergi uygulamaları konusunda danışmanlık,
 • Damga Vergisi vergi uygulamalarına ilişkin danışmanlık.Sözleşmelerin ve benzeri kağıtların damga vergisi açısından incelenmesi.