UYGUNLUK DENETİMİ

29/04/2019

  • Şirketlerin yasal düzenlemelere ve iç denetim kurallarına uygun çalışıp – çalışmadığı, 

 

  • Şirket yönetimleri tarafından belirlenmiş olan amaç ve politikalara, yönetmelik ve prosedürlere, mali ve diğer mevzuata uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılan denetimlerdir. Uygunluk denetimleri şirketlerin mali işler, satın alma, satış, pazarlama veya insan kaynakları gibi bölümlerinde ayrı ayrı ya da bu bölümlerin tamamında gerçekleştirilebilir.

 

  • Mevzuatta yapılan değişikliklere bağlı olarak, yeni prosedürler ve düzenleyici kurallar yürürlüğe girmektedir. Uygunluk denetiminde, yapılan bu değişikliklere uyum sağlanıp – sağlanmadığı denetlenmektedir.