USULSÜZLÜK VE HİLE DENETİMİ

29/04/2019

Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir.

 

 

              Bu tür durumlarda,  şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütüyoruz.  Bu alanda ;

 

  • Muhasebe usulsüzlükleri ve hile denetimi,
  • Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri,
  • Dava ve uyuşmazlık danışmanlığı,

 

Hizmetleri vermekteyiz.