TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) VE KAMU GÖZETİMİ KURUMU (KGK) KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM

29/04/2019

              Günümüzün küresel ekonomik ve mali koşulları, uluslararası ve ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam; şirketlerde süreklilik, güven ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır. Şeffaflık, güven, tutarlı bilgi ve süreklilik sağlanması için uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim, şirketlerin ihtiyacı haline gelmiştir.

 

              Günümüzde uluslararası standartlarda denetim ve raporlama, denetlenen müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü tanımayı, ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi ve risk analizlerinin doğru yapılmasını gerektirmektedir.

 

              Tecrübe ve bilgi birikimi ile Türkiye’de ve dünyada değişen regülasyonları yakından takip eden şirketimiz sektördeki yerel tecrübesini büyümekte olan global ağına yansıtarak, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekte olup teknik, muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığını müşterilerine sunmakta ve iş ortaklarına destek olmaktadır.

 

              Mali tablo denetimi, şirketlerin finansal tablo ve dipnotlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (“UFRS”) veya regülatörlerin yayımlamış olduğu standartlara uygun olup olmadığı konusunda görüş verilmesini kapsamaktadır.

 

              Bu anlamda, yaptığımız denetimle müşterilerimiz ile işbirliği içinde şirketlerin yasal yükümlülüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Denetim hizmeti sırasında ve düzenlediğimiz bağımsız denetim raporunda, müşterilerimizin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit edilerek, tecrübemizi kullanarak kontrol ve yeterlilik konularında öneriler  sunulmaktadır.

 

              Müşterilerimizin büyüklüklerine göre ve bulundukları sektöre ilişkin bilgi ve deneyime sahip uzman ekiplerimizle denetim hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra, finansal raporlama standartları ile ilgili yenilik ve değişiklikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirerek, mesleki seminerler ve organizasyonlarla müşterilerimizin güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz.

 

Denetim yaklaşımımız;

 

Sürprizlerden uzak bir planlama ve koordinasyon,

Sektör odaklı yaklaşım,

Muhasebe ve raporlama ile ilgili gelişmelerin ve denetimle ilgili hususların görüşülmesi için zamanında, sağlıklı ve düzenli bir iletişimin sağlanması,

Denetimin yerinde ve bilgili ekiplerce gerçekleştirilmesidir.