TRANSFER FİYATLANDIRMASI

29/04/2019

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketleri arasında  yapılan mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde emsallere uygun olarak fiyatlanması ve böylece, vergi matrahının azaltılmasını engellemek amacıyla getirilmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması bütün dünyada uygulanabilir hale gelmiştir.

 

Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlardan farklı olmaması yada aynı olması gerekmektedir. Türkiye'de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"u doldurmaları gerekmektedir.

 

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ülkelerin iç mevzuatlarının yanı sıra, OECD bünyesinde zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte uluslararası vergilendirmeyi de ilgilendiren önemli konulardan biri haline gelmiştir.

 

Şirketimiz bu konuda da  alanında uzman kişilerden oluşan transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır.

 

  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanması
  • Şirketlerin kendi bünyelerinde hazırlamış oldukları Raporların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
  • "Risk Analizi Raporu" hazırlanması
  • Transfer Fiyatlandırması Planlama Çalışması hazırlanması
  • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
  • Vergi uyuşmazlığına destek: İnceleme savunması ve karşılıklı anlaşma prosedürü