ŞİRKET DEĞERLEME HİZMETLERİ

29/04/2019

Şirket değeri, şirketin ideal satış fiyatıdır. Şirketleri doğru değerleyebilmek, şirket satışı ve ortak değişikliği kararlarında için kilit önem taşımaktadır.Şirket değerinin bilinmesi; potansiyel alıcılara satış fiyatı bildirmek, şirketten bir ortak ayrılması veya şirkete yeni bir ortak alınması durumlarında son derece önemli ve hassas bir konudur.

 

Şirket değerini etkileyen en önemli unsurlar olarak; şirketin içinde bulunduğu sektör, şirketin büyüklüğü, karlılığı, cirosu, kullandığı teknoloji, kuruluş yılı, şerefiyesi, geçmiş finansal performansı, bilinirliği ve gelecekte göstereceği performans dikkate alınmaktadır.Şirket değerleme aşamasında şirketin finansal gözden geçirmesi de yapılmaktadır. Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu,  şirketin mevcut durumunu en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Şirket birleşme ve ortaklık oluşturmalarda bu bilgi çok önemlidir.

 

Uzman kadromuzla,  şirketinizin uluslararası standartta şirket değerini hesaplar ve raporlarız. Şirket değerlemede, aşağıda belirtilen genel kabul görmüş metodlar kullanılmaktadır. 

 

Net Varlık Yöntemi

 

Bu yöntemde şirket değeri; firma bilançosunun aktif ve pasifinde bulunan varlık ve borçların güncel piyasa değerleri bulunarak hesaplanmaktadır.Yapılan şirket değerleme çalışmasında aktifte yer alan kasa, banka, alacaklar, stoklar, demirbaşlar, makina ve ekipmanlar, gayrimenkuller, haklar gibi varlıklardan her birinin değerleme tarihine göre bulunan güncel değerleri hesaplanmaktadır. Gerektiğinde gayrimenkul veya makina ekspertizleri yaptırılır.Bilanço pasifinde yer alan finansal ve ticari borçlar ile diğer yükümlülükler de güncel değerleriyle hesaplanarak değerlemeye dahil edilir.

 

İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi

 

İndirgenmiş nakit akımı (İNA)ile şirket değeri, şirketin gelecek yıllarda elde edeceği gelirlerin, bugünkü değere indirgenmesi şekliyle hesaplanır.Bu şirket değeri, şirketlerin gelecekteki gelir ve karları üzerine kurulu olduğundan şirket satın almalarda önemli bir rol oynar. Yatırımcılar, şirketin geleceğine yatırım yaptıklarından, bu değerin hesaplanması ve yapılan yatırım, ciro ve gelir projeksiyonların anlaşılırlığı ve ikna ediciliği büyük önem taşır.

 

Bu yöntemde,  uzmanlarımızın şirket ortakları ve şirket üst yönetimi ile birlikte yapacakları çalışma ile, şirketin gelecek 5 yılda yapılacak yatırımların miktarı, oluşacak ciro ve gelirlerini hesaplar. Bu değer şirketlerin gelecekte elde edeceği gelir potansiyellerini dikkate almaktadır.

 

Piyasa Çarpanları Yöntemi

 

Bu yöntem, şirket değerini halka arzlar ve piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kıyaslama temeline dayanır.

 

Günümüzde şirketlerin karlarını artırması; rekabet koşullarının artması, sektöre yeni girişlerin olması gibi nedenlerle oldukça zorlaşmıştır. Ancak bir kısım şirket politikalarını değiştirerek ve bazı yeni uygulamaları devreye sokarak şirket değerini artırmak mümkündür. Uzman kadromuz, şirketlere şirket değeri artırma konusunda danışmanlık yapmakta ve şirketin değer tespitini takiben, şirket değerini artırıcı öneriler hazırlamakta ve buna uygun yol haritası oluşturmaktadır.