ÖZEL AMAÇLI DENETİMLER

29/04/2019

Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çeşitli alanlarda özel amaçlı bağımsız denetim hizmetleri sunmaktayız.

 

              Finansal tabloların bağımsız denetiminden farklı olarak, kullanıcılar için, belirli finansal bilgilerle ilgili sınırlı raporlama yapılması gerekmesi durumunda  özel amaçlı denetim veya inceleme yapmaktayız.

 

              Özel amaçlı bağımsız denetim veya inceleme çalışmaları kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdadır:

 

  • Finansal tablolar setinin  vergi esaslı muhasebe düzenlemelerine uygunluğunun denetimi,
  • Kredi verenler için nakit akışı,  nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,
  • Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi,

 

Tahvil, kredi ve hibe sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetimi.