İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM SİSTEMİ KURULUMU

29/04/2019

İç denetim, işletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin, mevzuata uygunluğunun, etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi açısından vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir.

             

              Şirketlerin iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin sorunların tespiti, sistemin revize edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması amacıyla firmaların iç kontrol birimlerinin denetimi yapılmaktadır.

 

              İşletmelerde iç denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir.  Türkiye'de iç denetimin önemi, Avrupa Birliği müzakere süreci, TTK hükümleri, KGK, SPK, BDDK ve EPDK düzenlemeleriyle birlikte artmaktadır. Diğer taraftan kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci de iç denetimi ön plana çıkarmaktadır.

 

Sahip olduğumuz birikim ve deneyimle, kurum kültürüne uygun iç kontrol sisteminin kurulması ve iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konularında müşterilerimize hizmet sunmaktayız.