DİĞER DOLAYLI VERGİLER İADE VE MÜŞAVİRLİK İŞLEMLERİ

29/04/2019

Katma Değer Vergisinin dışında muafiyet, istisna, indirim ve iade haklarının yeteri kadar bilinmemesi halinde, şirketler için önemli finansal yükler oluşturma riski içeren diğer dolaylı vergi türleri aşağıdaki gibidir.

 

  • Özel tüketim vergisi,
  • Damga vergisi,
  • Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
  • Özel iletişim vergisi,
  • Gümrük vergisi,
  • Harçlar.

 

Yukarıdaki vergilerden özellikle damga vergisi ile ilgili istisnaların sadece kendi kanununda değil, birçok kanunda da dağınık olarak yer almasından dolayı yeterince bilinmemekte ve istisna kapsamında olduğu halde yeterli bilgi sahibi olunamamasından dolayı yanlışlıkla ödenebilmektedir. Bu nedenle bu vergi türüne ait istisnaların uzman kişiler tarafından detaylı olarak araştırılması, işle ilgili aktedilecek sözleşmelerin ve benzeri kağıtların damga vergisi açısından incelenmesi,gerekmektedir. Bu vergi türü ile ilgili olarak şirketimiz deneyimli uzmanları ile sizlere yardıma hazırdır.

 

Bu verginin dışında, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve diğer dolaylı vergi türleri de ticari işlemlerin taraflarının finansal hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Mükellefiyetler zamanında ve doğru olarak yerine getirilmediği takdirde, finansal yüklere ve kayıplara yol açabilmektedir. Dolaylı vergilerin doğru kurgulanması ve muafiyet, istisna, indirim ve iade gibi hakların zamanında kullanılması için profesyonel desteğimizden yararlanabilirsiniz.