Ortaklarımız

26/04/2019

Haldun GÜLER – Yeminli Mali Müşavir -  Sorumlu Denetçi

 

1.jpg1962 yılında Ankara Polatlı´da doğdu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Bölümü´nden mezun oldu. Bir dönem özel sektörde Muhasebe Müdürü, 1990-1992 yıllarında Serbest Muhasebeci, 1992  - 2006 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak serbest çalıştı. 1992-1994 yıllarında Mali Müşavir ve Muhasebeciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Çeşitli dergilerde ve sosyal medyada mesleki konularda ve konkordato mevzuatı hakkında makaleleri yayınlanmıştır. Vergi Kaçakçılığı ve Konkordato mevzuatı alanlarında ayrıntılı çalışmaları olan Haldun GÜLER bu alanlardaki kitap çalışmalarını da devam ettirmektedir.  Ayrıca, yayınlanmış 1 adet öykü kitabı bulunmaktadır.  2016 Haziran ayından itibaren Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyeti ile beraber, bilirkişilik ve konkordato komiserliği de yapmaktadır.

 


 

Dr. Ufuk ÖZDEMİR  – Yeminli Mali Müşavir -  Sorumlu Denetçi

 

2.jpg

1968 yılı Ankara doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden Lisans, Atılım Üniversitesi Finansman Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ,ABD Newport üniversitesinde işletme doktorası yapmıştır. Mesleğe 1985 yılında başlamıştır. 1990 yılından bugüne vergi mükellefi olarak mesleğini icra etmektedir. Ankara SMMM Odası kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Dönem - dönem Mesleki Sorunlar Komisyonunda görev almış, Komisyon Başkanlığı yapmıştır.   Mesleki konularda  yetmişi aşkın makalesi  yayınlanmıştır.  

 

Dr. Ufuk ÖZDEMİR Yeminli Mali Müşavirlik faaliyeti ile yurt içi ve dışında muhasebe sistemleri, denetim, vergi yönetimi, vergi mahkemeleri, hile denetimi, konkordato komiserliği, iflas idare memurluğu, bilirkişilik, Tübitak hibe raporları, yönetim danışmanlığı alanlarındaki faaliyetlerini ortağı olduğu Proaktif Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde ve bireysel olarak sürdürmektedir. Ayrıca, 660 sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat uyarınca, Kamu Gözetim Kurumundan   Bağımsız Denetçi  Ruhsatı almış olan  YMM Dr. Ufuk ÖZDEMİR bağımsız denetim faaliyetini Sorumlu Ortak Denetçi olarak  şirketimiz bünyesinde  devam ettirmektedir. 

 


 

Sedat KURŞUN  – Yeminli Mali Müşavir -  Denetçi

 

3.jpg

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Sedat KURŞUN,  Iğdır İlinin Tuzluca İlçesinde 1968 yılında doğdu. İlkokul ve ortaokul hayatını Ankara’ 'da tamamladı. 1995' te Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

 

Sedat KURŞUN, 1998 yılında başladığı Mali Müşavirlik hizmetlerine,  2016 Yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak  Adana   Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olarak Aksaray İlinde sürdürmektedir.   Ayrıca, revizyon, şirket birleşmesi, şirket tasfiyeleri, şirket kurumsallaşması konularında da faaliyetlerine  devam etmektedir. Sedat KURŞUN, Bağımsız denetim faaliyetlerini ise şirketimiz bünyesinde Denetçi olarak sürdürmektedir.

 


 

Kutsal ÖZBERK  – Yeminli Mali Müşavir -  Denetçi

 

4.jpg

1956 yılında Ankara Polatlı´da doğdu. Evli üç çocuk babasıdır. Yeminli Mali Müşavir -  Denetçi Kutsal ÖZBERK  35 yılı aşkın süredir devam ettirdiği mesleki faaliyetini  2015 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak  sürdürmektedir.

 

Kutsal ÖZBERK  Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetiyle beraber, vergi hukuku,  şirket birleşmesi, şirket tasfiyeleri, şirket kurumsallaşması konularında da faaliyetlerine  devam etmektedir. Kutsal ÖZBERK, bağımsız denetim faaliyetlerini ise şirketimiz bünyesinde Denetçi olarak sürdürmektedir.

 


 

Ahmet BATUM  – Yeminli Mali Müşavir -  Denetçi

 

5.jpg

1950 yılında Çorum´da doğdu. Evli iki çocuk babasıdır. Yeminli Mali Müşavir -  Denetçi Ahmet BATUM  1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme – Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. 1968 yılından beri  devam ettirdiği mesleki faaliyetini  1974 – 2005 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak, 2005 yılı Ekim ayından  itibaren ise Yeminli Mali Müşavir olarak  sürdürmektedir.

 

Uzmanlık alanları ; İç Denetim, Muhasebe Organizasyonu ve Denetimi, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Kredibilite Raporlarının Hazırlanması, Şirket Kurulması, Şirket Tasfiyesi, Vergi İhtilaflarının Çözümü, İş Kanunu Hükümlerine Göre İş Denetimlerinin Hazırlanması, SSK Mevzuatı, İnşaat İşlerinin SSK İlişiksiz Belgesi Alınması, Mahkemelerde Bilirkişilik, Ulusal ve Uluslararası Şirketlere Danışmanlık, Teşvik Mevzuatı, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı’ dır. Ahmet BATUM  bağımsız denetim faaliyetlerini ise şirketimiz bünyesinde Denetçi olarak sürdürmektedir.

 


 

Behçet Kemal UZALDI  – Yeminli Mali Müşavir -  Denetçi

 

6.jpg

1967 Yılında Zonguldak - Çaycuma'da doğdu. Mimar Sinan İlkokulu ve Çaycuma Lisesi'nde okudu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programını tamamladı.

 

1994-2009 yılları arasında Çaycuma'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalıştı. 2009 yılında sınavlarını tamamlayarak Yeminli Mali Müşavir oldu. 2013 yılında T.C. Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirildi. 2009 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır. Behçet Kemal UZALDI, bağımsız denetim faaliyetlerini ise şirketimiz bünyesinde Denetçi olarak sürdürmektedir.